SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJA

 • Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
 • S plačilom startnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec).
 • Podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu startnih številk pri prijavni službi.
 • Tekači morajo biti dobro fizično pripravljeni.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi trase ali odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo tekmovati na 32 km razdalji.
 • Trasa bo dobro označena na 100-200 m (trakovi, tablice, zastavice …). Na trasi je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci. Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci, gasilci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev in skrbeli za njihovo varnost.
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).
 • Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo.
 • Vsi tekmovalci se morajo držati označene predvidene poti. Kakršnokoli iskanje in uporaba bližnjic ter tek izven poti se kaznujejo s takojšnjo diskvalifikacijo. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
 • Za posredovanje na trasah je zagotovljena zdravstvena služba in reševalci.
 • Vsak tekmovalec s svojo prijavo na tekmovanje soglaša, da je seznanjen s pravili tekmovanja ter, da na prireditvi – tekmovanju sodeluje na lasno odgovornost ter, da je popolnoma seznanjen z vsemi riziki, ki so na tovrstnih tekmovanjih.
 • Vsak tekmovalec s podpisom prijavnice soglaša da je udeleženec v prometu in da v primeru telesnih poškodb in opreme ter kraje opreme pred, med in po tekmovanju ne bo vložil zoper organizatorja nikakršnega sodnega oziroma odškodninskega zahtevka. Za vse morebitne nastale navedene poškodbe in kraje je odgovoren tekmovalec sam.
 • Organizator ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pred, med in po tekmovanju.

UDELEŽENCI TEKOV NA 11, 18, 33, 63 in 87 KM PREJMEJO;

 • Hrano in pijačo na okrepčevalnicah ob trasi, približno na vsakih 10-12km
 • Bogat štartni paket *,
 • Bon za pašta party pred tekmo in bon za topli obrok v cilju,
 • Ciljne vreče za Ultra Trail tekme, vreče z oblačili s štartov bodo prepeljane na cilj,
 • Spominsko medaljo ob prihodu v cilj,
 • Zagotovljena zdravniška in reševalna služba,
 • Prevoz tekmovalcev, ki odstopijo na kontrolni točki, do ciljnega prostora,
 • Personalizirana štartna številka z čipom,
 • Meritev časa, vmesni časi in video rezultati, spremljanje v živo, video posnetki prihodov v cilj, spominske diplome
 • Vstopnica za koncert MAMBO KINGS
 • * Za prijave do 5.10.2021!

 

KAZNI IN DISKVALIFIKACIJA

 • Neupoštevanje označene trase in uporaba bližnjic (na trasi so označene in skrite kontrolne točke), tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah.
 • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja ali ima tekmovalec vso obvezno opremo). Tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
 • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – takojšnja diskvalifikacija.
 • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako od nepravilnosti.
 • Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
 • Žalitev ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
 • Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšna, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.

OBVEZNA OPREMA

 • Štartna številka na vidnem mestu
 • Primerna tekaška obutev
 • Rezervna hrana in pijača za čas med okrepčevalnicami (1L)*
 • Lasten lonček za pijačo (15 cL minimum)
 • Astro folija (1,40 x 2,0 m minimum)*
 • Jakna s kapuco*
 • Piščalka*
 • Mobilni telefon (polna baterija)*
 • Osnovna prva pomoč*
 • Kapa/rutka in rokavice*
 • Čelna svetilka**
 • Bandana čez obraz na startu in cilju!

*Ne rabi za Martinov tek

**Ultra Trail 63 km in 87 km.

PRIJAVNI ROKI IN CENE

TRASA DO 30.04.2021 DO 31.08.2021 DO 15.10.2021
11 km 30 € 35 € 37 €
18 km 35 € 40 € 43 €
33 km 45 € 50 € 53 €
63 km 60 € 70 € 75 €
87 km 85 € 95 € 105 €


VRAČILA IN SPREMEMBE

 • Odpoved registracije mora biti opravljena po elektronski pošti na info@obalatrail.si, vračilo je možno samo z veljavnim zdravniškim potrdilom.
 • Vračilo po 15. oktobru ni mogoče, ne glede na razlog zakaj se tekač ne udeleži tekmovanja, pripada mu štartni paket.
 • Prehajanje med tekmovanji na različnih trasah je mogoče do 31.8. 2021, v tem primeru razlike v višini prijavnine ne vračamo.

ODPOVED PRIREDITVE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER

Organizator se zaveže, da povrne startnino v primeru prepovedi/nezmožnosti izvedbe prireditve zaradi izrednih razmer (COVID) ali višje sile:

 • Odpoved dogodka do 2 meseca pred izvedbo 70 % vračilo startnine in 10 % popust v naslednjem letu, ali prenos startnine v naslednje leto 2022.
 • Odpoved dogodka do 20 dni pred izvedbo 60 % vračilo startnine in 15 % popust v naslednjem letu, ali prenos startnine v naslednje leto 2022.
 • Odpoved dogodka manj kot 20 dni pred izvedbo – ni vračil denarja, vse startnine se prenesejo v naslednje leto 2022.

DRUGO

 • štartna številka mora biti pritrjena na prednjem delu telesa, na majici ali pasu.
 • Lasten lonček za pijači (iz štartnega paketa). Na postajah ne bo plastičnih lončkov, zato mora imeti vsak tekač svojega.
 • Jakna s kapuco, jakna mora imeti obvezno kapuco in biti iz nepremočljivega materiala (17, 32, 60 in 87 km)
 • Osnovna prva pomoč. Paket prve pomoči mora vsebovati najmanj 1-2 gazi, 1 elastični povoj in paket obližev.
 • Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala posnetega na tekmi v promocijske namene organizatorja in se odrekajo vsem avtorskim pravicam.
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • S prijavo v on-line prijavnem obrazcu in s plačilom startnine tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa in da tekmuje na lastno odgovornost. Za prijave na prizorišču na dan prireditve, tekmovalec podpiše prijavni obrazec s katerim potrjuje strinjanje s prijavnimi pogoji in da tekmuje na lastno odgovornost.
 • Tekmovalec se strinja, da se zaveda osebnega zdravstvenega stanja, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli zdravstvene težave, ki se lahko pojavijo med dogodkom zaradi malomarnosti s strani tekmovalca.
ORGANIZATOR tekaške prireditve PHILIPS Ultra Trail z razgledi 2021 je Društvo Obala trail
sl_SISL