Organizator igre je Društvo Obala trail, Pobegi – 6000 Koper, info@obalatrail.si (v nadaljevanju “organizator”).

Udeležba v nagradni igri je prostovoljna. Za vse, ki v igri sodelujejo se smatra, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji nagradne igre.

Oseba se lahko nagradi odreče. Organizator v tem primeru do te osebe nima obveznosti. Organizator lahko podari nagrado drugi osebi na način, ki ga sam določi in izvede.

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno:

  1. Prijava na tekmo Obala Ultra Trail, trase 11, 18, 35, 65 ali 100 km.

Prvih 20 prijavljenih tekačev v obdobju 1.4. do 4.4. do 23:59h sodeluje v žrebanju!

Izvedba nagradne igre poteka tako, da organizator naključno izžreba eno osebo ki prejme nagrado. Način izbora določi in opravi organizator in objavi rezultate 05.04.2022 na obalatrail.si ali facebook.com/obalatrail. 

Nagrada:

  1.  Petzl naglavna svetilka IKO CORE

Organizator lahko spremeni te pogoje kadarkoli brez predhodne najave. Zaposleni in ožji družinski člani nimajo pravice sodelovanja v nagradni igri in niso upravičeni do nagrad.

Nagradna igra  se izvede na družbenem omrežju Facebook.com

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook INC, niti ni z njegove strani sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro in njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Organizator si prizadeva, da bo igra potekala korektno. Za vse odločitve povezane z organizacijo, izvedbo in zaključkom nagradne igre je odgovoren izključno organizator. Odločitve so definitivne in se nanje ni mogoče pritožiti.

Z oddajo objave se šteje, da sodelujoči v celoti soglaša in sprejema pravila te nagradne igre.

ŠD OBALA TRAIL

ORGANIZATOR tekaške prireditve PHILIPS Ultra Trail z razgledi 2021 je Društvo Obala trail
sl_SISL