L'organizzatore del gioco a premi è l'Associazione Obala trail, Pobegi - 6000 Koper, info@obalatrail.si (v nadaljevanju “organizator”).

Udeležba v nagradni igri je prostovoljna. Za vse, ki v igri sodelujejo se smatra, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji nagradne igre.

Una persona può rinunciare il premio. In questo caso, l'organizzatore non ha alcun obbligo nei confronti di questa persona. L'organizzatore può consegnare il premio a un'altra persona in un modo che determina ed esegue.

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno:

  1. Prijava na tekmo Obala Ultra Trail, trase 11, 18, 35, 65 ali 100 km.

Prvih 20 prijavljenih tekačev v obdobju 1.4. do 4.4. do 23:59h sodeluje v žrebanju!

Izvedba nagradne igre poteka tako, da organizator naključno izžreba eno osebo ki prejme nagrado. Način izbora določi in opravi organizator in objavi rezultate 05.04.2022 na obalatrail.si o facebook.com/obalatrail. 

Nagrada:

  1.  Petzl naglavna svetilka IKO CORE

L'organizzatore può modificare queste condizioni in qualsiasi momento senza preavviso. I dipendenti e gli stretti familiari non hanno diritto a partecipare all'estrazione a premi e non hanno diritto a premi.

L'estrazione si svolge sul social network Facebook.com

Il concorso a premi non è affiliato con Facebook INC, né da esso sponsorizzato, supportato o organizzato. Responsabile dell'estrazione a premi e della sua interpretazione è esclusivamente l'organizzatore.

L'organizzatore si impegna a far funzionare correttamente il gioco. Tutte le decisioni relative all'organizzazione, realizzazione e completamento dell'estrazione a premi sono di esclusiva responsabilità dell'organizzatore. Le decisioni sono definitive e non possono essere impugnate.

Z oddajo objave se šteje, da sodelujoči v celoti soglaša in sprejema pravila te nagradne igre.

ŠD OBALA TRAIL

L'ORGANIZZATORE dell'evento "PHILIPS Ultra Trail con viste 2021” è la associazione Obala Trail
it_ITIT